Halojen Free Kablo Kanalları

Halojen Free Kablo Kanalları

Halojen Free terimi; hava taşıtı, demiryolu ve inşaat dahil olmak üzere kablo ve kablolama endüstrisinin birçok alanında yaygın olarak kullanılan bir terimdir. Çok çeşitli uygulamalarda, mühendisler ve proje yöneticileri, alternatif "halojensiz" malzeme kullanır. Bunlardan biri de halojen free kablo kanallarıdır.

Halojen Free Kablo Kanalı Nedir?

Halojen free kablo kanalı, zehirli gazları yayması mümkün olmayan, tamamen güvenli, çevreyi ve insan sağlığını koruyan bir kablo kanalıdır. Isı ile temas ettiğinde yayılan zehirli gaz miktarını sınırladıkları kanıtlandığından, kabloları korumak için düşük duman seviyesine sahip ve halojensiz ürünler tercih edilir. Elektronik cihazlarda kullanılan halojenler, insanlara veya çevreye doğrudan zarar vermeyebilir, ancak bir yangın söz konusu olduğunda ya da uygun geri dönüşüm ve bertaraf yöntemleri kullanılmadığında kesinlikle zararlı olabilirler. İşte, bu tarz durumların önüne geçmek için halojensiz kablo kanalı kullanılır.

Halojen Free Kablo Kanallarının Özellikleri

Halojen free kablo kanallarının özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

  • Halojen Free kablo kanalları, şirket binaları, hastaneler, alışveriş merkezleri, oteller, sinemalar, yer altı metro, elektrik santralleri ve yangınla ilgili merkezlerde yangın sırasında insan hayatını, değerli malzemeleri ve önemli belgeleri korumak konusunda destek sunar.
  • Ağırlık olarak daha düşüktür ve bu sebeple gelen sistem ağırlığını azaltır. Esnek olmasıyla da öne çıkar.
  • Yangın sırasında yangın alarm sistemleri, havalandırma sistemleri, asansörler, ikaz ve yönlendirme ışıkları ile bu binalardaki kapılar en az bir süre çalışır durumda olmalıdır. Bu nedenle bu sistemlerin besleme ve kontrol kabloları ile kablo kanalları güvenli malzemeler olmalıdır. Halojen free kablo kanalları bu gereksinimi en iyi şekilde karşılar.
  • Flor, klor, brom ve iyot gibi halojen elementler içermezler.
  • HFFR malzemeleri yandığında toksik gaz üretilmez, sadece su ve karbondioksit üretilir.
  • Kendi kendine sönebilir. Bu, alüminyum veya magnezyum hidroksit içeren özel bileşikler kullanılarak elde edilir.
  • Yangın sırasında duman yoğunluğu çok düşüktür. Bu nedenle özellikle insan hayatının tehlikede olabileceği yerlerde kullanılmaktadır.
  • İçerdiği ATH nedeniyle HFFR malzemeler neme karşı yüksek hassasiyete sahiptir. Kullanımdan hemen önce orijinal ambalajı açılmalı ve malzeme kuru ortamda saklanmalıdır.
Whatsapp Whatsapp