Motor Koruma Şalterleri

Motor Koruma Şalterleri

Motor koruma şalter türleri, çok çeşitli tek fazlı ve üç fazlı AC motorların aşırı yük ve kısa devreye karşı korunması için tasarlanmış özel tip devre kesicilerdir. Sanayide, küçük makinelerde, tarım makinelerinde, kompresörlerde vb. motorlu cihazlarda kullanılır.

Motor Koruma Şalteri Nedir?

Motor koruma şalteri, motorların aşırı ısınma, erken yaşlanma, elektrik sargılarının bozulması, kaplin ya da dişli kutusunun hasar görmesi gibi olumsuz olaylara neden olabilecek anormal koşullarda çalışmasını önlemek için kullanılan cihazlardır.

Motor Koruma Şalterleri Ne İşe Yarar?

Motor koruma şalterlerinin fonksiyonları şunlardır:

 • Kısa devre/motor terminallerinde veya motor sargılarında kısa devre olması durumunda bağlantıyı keser.
 • Ani aşırı akım/akım durumunda, motor önceden ayarlanmış bir değeri aştığında kasıtlı bir zaman gecikmesi olmadan çalışır.
 • Termik aşırı yük/nominal değeri aşan bir torkla sürekli çalışma durumunda motorun bağlantısı kesilir. Aşırı yük, aşırı stator akımının ölçülmesi yoluyla veya PTC probları kullanılarak tespit edilir.
 • Faz akımı dengesizliği/yüksek akım dengesizliği durumunda motorun bağlantısını keser. Artan güç kayıplarından ve aşırı ısınmadan sorumludur.
 • Faz akım kaybı/bir faz akımı sıfırsa motorun bağlantısını keser. Çünkü bu, kabloyu veya bağlantı kopmasını ortaya çıkarabilir.
 • Aşırı akım/yüksek faz akımı durumunda motorun alarmı veya bağlantısının kesilmesi söz konusudur.
 • Topraklama hatası/ani toprak arızası gibi durumlarda motor terminali ile toprak arasında bir arıza oluşur, motor şalteri bu durumda bağlantıyı keser. Arıza akımı sınırlı olsa bile, hızlı bir eylem motorun tamamen hasar görmesini önleyebilir.
 • Motorun aşırı ısınmasını önlemek için normalden daha uzun bir başlatma süresi olması durumunda bağlantıyı keser.
 • Tıkanıklık halinde motor bloke olursa aşırı ısınmayı ve mekanik gerilimi önlemek için bağlantıyı durdurur.
 • Düşük akım/alarm durumunda yüksek akım ve düşük akım değeri tespit edip, motorun bağlantısını keser.
 • Problar tarafından tespit edilen yüksek sıcaklık durumunda alarm verir veya bağlantıyı keser.
 • Yük atma besleme yükünü azaltmak ve normal voltaja dönmek için bir voltaj düşüşü algılandığında motorun bağlantısı kesilir.
 • Faz voltajı dengesizliğinde artan güç kayıplarını ve aşırı ısınmayı algılar, motorun çalışmasını durdurur.
Whatsapp Whatsapp