Topraklama Levhası

Topraklama Levhası

Topraklama, herhangi bir metal nesneyi bir toprak elektrot sistemi yoluyla toprağa elektriksel olarak bağlama işlemidir. Topraklamada alüminyum elektrotların kullanımına izin verilmediğini bilmek önemlidir. Bu işlem için topraklama çubuğu, topraklama levhası, beton elektrot gibi materyaller kullanılır.

Topraklama Levhası Nedir?

Bir elektrik topraklama levhası, bakır toprak kablosunun takılı olduğu yere gömülü bir metal plakadır. Toprak koşulları bir çubuğun zemine sürülmesine izin vermiyorsa veya kayalık koşullar mevcutsa, bir topraklama çubuğu yerine bir elektrikli zemin levhası kullanılabilir. Topraklama levhası, bir elektrik panelinin, paratoner sisteminin veya bir antenin topraklanması gibi bir topraklama çubuğunun gerekli olabileceği her yerde kullanılabilir.

Topraklama Levhası Neden Kullanılır?

Elektrik şebekesinde topraklama yapmanın ve bir topraklama levhası kullanmanın temel amacı güvenliktir. Elektrikli ekipmandaki tüm metal parçalar topraklandığında, ekipmanın içindeki yalıtım başarısız olursa, ekipman kasasında tehlikeli voltajlar bulunmaz. Canlı kablo topraklanmış kasaya temas ederse, devre etkin bir şekilde kısa devre olur ve sigorta hemen atar. Sigorta attığında tehlikeli voltajlar ortadan kalkar. Topraklama levhası kullanımının diğer amaçları:

  • İnsanları elektrik çarpması veya ölüm tehlikesine karşı korumak. Yani kullanıcıyı tehlikeye atmamak adına arıza akımı için alternatif bir yol sağlamak.
  • Açıkta kalan tüm iletken parçaların tehlikeli bir potansiyele ulaşmasını engellemek.
  • Yıldırım ve kısa devre akımlarını dağıtmak için güvenli yol sağlamak.
  • Hassas elektronik ekipmanın çalışması için stabil bir platform oluşturmak.
  • Arıza koşulları altında binaları, makineleri ve cihazları korumak.
  • Cihazlar veya ekipman üzerindeki aşırı akımı ya da aşırı voltajı önlemek için bir elektrik sisteminin herhangi bir kısmındaki voltajı bilinen bir değerde tutmak.

Topraklama Levhası Özellikleri Nelerdir?

Topraklama plakaları tipik olarak toprakla doğrudan temas halinde olan, gömülü ince bakır plakalardır. Topraklama plakaları, direklerin altına veya tamamlayıcı karşı noktalar altına yerleştirilir. Bu levhalar, zemin seviyesinin en az 75 santim altına gömülmelidir. Topraklama plakalarının yüzey alanı, sürülen bir çubuğun yüzeyine göre büyük ölçüde artar. Topraklama levhalarının benzer kütleli diğer elektrotlardan daha yüksek bir direnç okumasına sahip olması, etki alanından kaynaklanır. Topraklama çubuğunun arızalanmasına neden olan korozyon, eskime, sıcaklık ve nem gibi çevresel koşullar, topraklama levhasına da zarar verir.

Whatsapp Whatsapp