Zayıf Akım Kablosu

Zayıf Akım Kablosu

Zayıf akım, düşük voltajlı doğru akım, ses, video, ağ, telefon hatları vb. anlamına gelir. Zayıf akım voltajı genellikle 36V'un altındadır. Genel olarak, ev elektronik ürünlerinin sinyal iletimi, bilgisayarların, TV'lerin, telefonların, ses ekipmanlarının sinyal çıkışı ve girişi gibi mekanizmalarda zayıf akım kablosu kullanılır.

Zayıf Akım Kablosunun Farkı

Güçlü elektrik ve zayıf elektrik kavramlarını ayırt etmek hala çok kolaydır ve uygulama yöntemlerinde aynı değildirler. Zayıf akım kablosu esas olarak bir sinyal gücü olan sinyalleri iletmek içindir, güçlü akım kablosu ise esas olarak bir tür güç kaynağı olan makineyi çalıştırmak içindir. Farklı uygulama yöntemlerine göre farklı elektrik enerjileri kullanılır. Tabii ki, farklı elektrik enerjisi türleri farklı kablolar gerektirir.

Güçlü elektrik, güçlü elektrik kabloları kullanır ve zayıf elektrik, zayıf akım kabloları kullanır. Zayıf akım sinyalinin bütünlüğünü korumak ve diğer güç kaynaklarından etkilenmemek için özel bir kablo seçmek gerekir ve böyle iletim görevi bozulmadan tamamlanabilir.

Zayıf Akım Kablosu Bileşimi

Zayıf teller ve kablolar, genellikle iletişim, güvenlik ve elektrikli ekipman için kullandığımız bazı zayıf akım iletim kablolarını ifade eder. Adlandırma da bazı ürünlerin isimlerine, yapının açıklama sırasına göre oluyor.

Zayıf akım kablosu bileşimi, iç iletken, yalıtım, dış iletken ve içten dışa kılıfın birleşimidir. Bunlar arasında iç iletkenin sinyal iletimi üzerinde büyük etkisi vardır ve yalıtım dayanıklıdır. Dış iletken, ekranlama için kullanılan bir döngü iletkenidir.

Bunlara ek olarak bazı kablo kodlarının ilgili anlamları da vardır. Örneğin, çoğu zayıf akım kablosu, dış katman olarak çoğunlukla elektrikli cihazlarda kullanılan bir miktar polivinil klorür içeren blendajlı bir kablodur. Güç dağıtım cihazlarından bazıları sinyal iletimi, sayaç ölçümü vb. için kullanılır.

Ancak her zayıf akım kablosunun farklı olduğunu bilmelisiniz. Kimisi video iletim hattı olarak kullanılır ve izolasyon polietilenden yapılır, bazıları ise radyo frekansı iletim hattı olarak kullanılır. Yalıtım, fiziksel köpürme esasına dayanabilir. Bir diğeri de TV kablosu şeklinde kullanılır. Bu nedenle, her tür zayıf akım kablosu hakkında, farkı anlamalı ve kablonun ne için kullanıldığını bilmelisiniz.

Whatsapp Whatsapp